Przedmiot przybliża główne orientacje badawcze w nauce o literaturze XX i XXI w. oraz ukazuje ich powiązania z innymi niż literaturoznawstwo dyscyplinami wiedzy humanistycznej. Dotyczy kwestii takich jak: postrzeganie literackości tekstu literackiego, jego referencyjność wobec świata pozaliterackiego, autonomiczność jako dzieła sztuki, relacje wobec kontekstu (językowego, artystycznego, kulturowego, ideologicznego). Prezentacja poszczególnych koncepcji eksponuje ich praktyczną przydatność jako narzędzi badań literackich.

Konsultacje w SEMESTRZE LETNIM

 roku akademickiego 2021/22

ŚRODA              

12.00-13.00 (zdalnie na WK)

CZWARTEK                

11.10-12.10 (p.235 NH)

Konsultacje w środę 18 maja odbędą się w trybie zdalnym w godzinach 11.00-12.00