Konsultacje we wrześniu:

środa

12.00-13.00

 


Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa stanowi praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej oraz umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów w ramach napisanej samodzielnie pracy dyplomowej z zakresu podjętej problematyki polonistycznej.