Celem kursu jest zapoznanie Państwa z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi budowy dzieła literackiego, z głównymi problemami współczesnej teorii literatury oraz przyswojenie terminologii z dziedziny poetyki. Zajęcia stanowią przygotowanie do samodzielnej analizy tekstów literackich na kolejnych latach studiów.

Przedmiot ma Państwu przybliżyć główne orientacje badawcze w nauce o literaturze XX i XXI w. w aspekcie teoretycznym i praktycznym oraz ukazać ich powiązania z innymi dyscyplinami wiedzy humanistycznej. 

Konsultacje we wrześniu 235 NH

ŚRODA: 14.09

11.30-12.30

ŚRODA 21.09

10.00-11.00

ŚRODA 28.09

10.00-11.00