Konsultacje we wrześniu (p.235 NH)

12.09 10.30-11.30

19.09 10.30.11.30

25,09 10-30-11.30