Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych, wybranych zjawisk w obszarze kultury europejskiej, które zachodziły na przestrzeni dziejów. W trakcie wykładu studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi kategoriami kultury średniowiecznej, takimi jak czas i przestrzeń, a także z problemami społeczno-kulturowymi w czasach nowożytnych, m.in. recepcją i konsekwencjami renesansu, kulturowym obliczem wielkich odkryć geograficznych, oraz z reformacją i kontrreformacją.