Kurs dla studentów 2 roku Geografii wojskowej i zarządzania kryzysowego I st. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

Kurs dla Studentów II i III roku Geografii I st.

Kurs dla Studentów 3 roku Gospodarki Przestrzennej I st. 

Kurs dla Studentów Gospodarki Przestrzennej, którzy uczestniczą w projekcie Uniwersalność + na WNoZiGP finansowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Kurs obejmuje treści realizowane w ramach Przedmiotu II Partycypacyjne projektowanie uniwersalne w gospodarce przestrzennej w wymiarze 30 godz. dydaktycznych.