Kurs dla Studentów 3 roku Gospodarki Przestrzennej I st. 

Kurs dla Studentów Gospodarki Przestrzennej, którzy uczestniczą w projekcie Uniwersalność + na WNoZiGP finansowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Kurs obejmuje treści realizowane w ramach Przedmiotu II Partycypacyjne projektowanie uniwersalne w gospodarce przestrzennej w wymiarze 30 godz. dydaktycznych. 
Kurs dla Studentów 2 roku gospodarki przestrzennej I st. (KW)

Kurs dla Studentów 2 roku II st. Gospodarki Przestrzennej (KW)

Kurs dla Studentów 2 roku Gospodarki Przestrzennej I st. (KW)Kurs dla Studentów I roku II st. Turystyki i Rekreacji (KW)