Kurs dla studentów 1 roku I stopnia (studiów inżynierskich) dla kierunku Gospodarka przestrzenna

Kurs skierowany jest do studentów 2 roku studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna dla specjalności Polityka przestrzenna i urbanistyka.

Kurs skierowany jest do studentów 1 roku studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna dla specjalności Polityka przestrzenna i urbanistyka.