Celem kursu jest poszukiwanie potwierdzenia teorii psychologii poznawczej w konkretnych pracach plastycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kurs ma na celu pokazanie jak w sposób praktyczny realizują się te teorie.

Przebieg zajęć - prezentacja:

1. Zestawienie teorii z psychologii poznawczej dotyczącej percepcji wizualnej:

a) stadia Piageta

b) zagadnienie zasad percepcji wzrokowej

c) zagadnienie percepcji a reprezentacji umysłowych

2. Wykorzystanie teorii do analizy prac plastycznych dzieci w wieku od 5 do 13 lat.