Kurs realizowany na potrzeby laboratorium "Lokalizacja działalności gospodarczej i mieszkalnictwa" w semestrze letnim 2020/2021 w wymiarze 15h/grupa. Tematyka zajęć opierać się będzie na przygotowaniu projektu zagospodarowania wybranego obszaru z terenu Lublina spośród 4 zaproponowanych przez prowadzącą. Laboratorium odbywać się będzie w formule online poprzez kampus lub aplikacje Teams, w zależności od grupy, w poniedziałek i czwartek od 17:30 do 19:00.


Kurs stworzony został na potrzeby konwersatorium z Historii Gospodarczej, w roku akademickim 2020/2021, dla I roku Gospodarki Przestrzennej i jest uzupełnieniem zajęć stacjonarnych.

Kurs stworzony został na potrzeby konwersatorium Projektowanie i programowanie procesów rewitalizacji dla 2 roku studiów magisterskich Gospodarki Przestrzennej i stanowi jego kontynuację w formie online. Rok akademicki 2019/2020, semestr letni.

This is a test course for phd.