Ćwiczenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Zarządzanie Przestrzenią

Ćwiczenia dla kierunku Geografia, II stopień

Ćwiczenia dla kierunku Gospodarka przestrzenna

Ćwiczenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Planowanie Przestrzenne (grupa 1)

Ćwiczenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Planowanie Przestrzenne

Konsultacje w formie wideokonferencji:

wtorek, godz. 13:45-14:45

środa, godz. 08:30-09:30

Ćwiczenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna (grupa I i II)