Ćwiczenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Planowanie Przestrzenne (grupa 1)

Konsultacje w formie wideokonferencji odbywają się we wtorki w godzinach 13:30-14:30