Konsultacje:

poniedziałek, godz. 16:00 - 18:00, po uprzednim zgłoszeniu e-mailowym:

ewaletkiewicz@wp.pl

Ćwiczenia do przedmiotu historia i teoria sztuki poszerzają problematykę zagadnień sygnalizowanych na wykładzie.

Ćwiczenia do przedmiotu historia i teoria sztuki poszerzają problematykę zagadnień sygnalizowanych na wykładzie.

Ćwiczenia do przedmiotu historia i teoria sztuki poszerzają problematykę zagadnień sygnalizowanych na wykładzie.

Ćwiczenia do przedmiotu historia i teoria sztuki poszerzają problematykę zagadnień sygnalizowanych na wykładzie.

Wykład zapoznaje z historią technik, narzędzi, materiałów wykorzystywanych w grafice na przestrzeni dziejów. Studenci poznają wybitnych artystów, ich dzieła, specyfikę mistrzowskich technik.

Wykłady poświęcone są historii i teorii sztuki od początku ery nowożytnej do połowy XVIII wieku. Studenci poznają najważniejsze tendencje, dzieła i twórców omawianego okresu w Europie i Polsce.

Wykład wprowadza w podstawowe zagadnienia dotyczące historii i teorii sztuki powszechnej i polskiej od czasów starożytnych do progu ery nowożytnej. Studenci poznają terminologię, najważniejsze postacie i dzieła z obszaru sztuki omawianego okresu.