Kurs przeznaczony jest dla studentów 1 roku magisterskich studiów uzupełniających na kierunku Chemia, specjalności: Analityka Chemiczna

Kurs przeznaczony jest dla studentów 1 roku magisterskich studiów uzupełniających na kierunku Chemia, specjalność Chemia Kryminalistyczna

Wirtualne konsultacje - czwartek  10:00- 12:00

Kurs zawiera materiały informacyjne dotyczące pracowni z klasycznej analizy ilościowej. Przeznaczony jest dla studentów 2 roku studiów I stopnia kierunku Chemia, specjalność Analityka chemiczna.