Moduł przeznaczony jest dla studentów II roku I stopnia zarządzania na studiach stacjonarnych

Zajęcia przeznaczone dla studentów logistyki II roku I stopnia studiów stacjonarnych

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Analityka Gospodarcza jako merytoryczne i techniczne uzupełnienie kwestii rozważanych na zajęciach

Moduł zawiera pliki przeznaczone dla studentów II roku I stopnia studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2018/2019