Przegląd koncepcji uwzględniających społeczne aspekty poznania i wiedzy z obszaru psychologii społecznej, socjologii, studiów nad nauką i technologią oraz nauk o poznaniu.

Przegląd wybranych koncepcji i problemów poruszanych w teorii i badaniach socjologicznych, z uwzględnieniem klasyków (Durkheim, Weber, Goffman i ich kontynuatorów), współczesnych koncepcji (Bourdieu, etnometodologie) oraz podstaw badań ilościowych i jakościowych.