Cel:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowym słownictwem związanym ze stosunkami międzynarodowymi, podstawami teorii przekładu oraz rozwinięcie u nich umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych związanych z tematyką studiów. Będą to teksty naukowe, artykuły z wiodących magazynów branżowych, a także dokumenty dyplomatyczne. Dobór tekstów uwzględniać może postulaty studentów, wynikające z ich zainteresowań naukowych podanych w ankiecie na pierwszych zajęciach. Efektem końcowym kształcenia w ramach przedmiotu powinna być umiejętność samodzielnego zrozumienia i próby przekładu prostego tekstu specjalistycznego, a także wykorzystywanie Internetu i innych narzędzi translatorskich w celu ułatwiania tego procesu.

Dla kogo?

Studenci I roku II stopnia kierunku stosunki międzynarodowe 

Terminy:

Wtorek 13:00-14:30