Obszar zawiera przykładową/wzorcową strukturę materiałów i aktywności  w kursie zaprojektowanym na Wirtualnym Kampusie. Zaprezentowana struktura  może być wskazówką dla Nauczycieli/Autorów  w jaki sposób zorganizować swój przedmiot na Kampusie.

Po zakończeniu kursu student:

- definiuje proces resocjalizacji, jako proces edukacji i reedukacji
- zna i opisuje przejawy i skutki aktywności podkulturowej osób resocjalizowanych oraz wskazuje sposoby przeciwdziałania
- wylicza i omawia stereotypy i uprzedzenia dotyczące resocjalizacji oraz osób resocjalizowanych, oceni ich szkodliwość w świetle dostępnej literatury przedmiotu
- porównuje cechy osobowości socjopatycznej i neurotycznej oraz uzasadnia zróżnicowane oddziaływania wychowawcze i psychokorekcyjne
- przedstawia korzyści stosowania treningu zastępowania agresji w profilaktyce przemocy i w resocjalizacji osób agresywnych
- jest świadomy konieczności stosowania terapii w resocjalizacji i potrafi przyporządkować formy terapii (socjoterapii i psychoedukacji) do zaburzeń zachowania i osobowości

- identyfikuje się z wartościami realizowanymi w procesie resocjalizacji oraz potrafi je odnieść do ideału wychowania

- ma świadomy poziomu posiadanej wiedzy i podejmuje działania zmierzające do rozwoju osobistego oraz posiadanego warsztatu
pracy

Celem kursu jest zapoznane studentów ze zjawiskiem podkultur dewiacyjnych. W ramach kursu zostaną zaprezentowane dawne i współczesne subkultury młodzieżowe oraz inne grupy o charakterze przestępczym i ekstremistycznym. W ramach kursu student będzie miał możliwość zapoznania się z problematyką "drugiego życia" instytucji karnych i resocjalizacyjnych w Polsce i na świecie.