Dla studentów II roku kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne

Kurs dla III roku e-edytorstwa i technik redakcyjnych (specjalność wydawnicza)

Dla studentów I roku filologii polskiej (specjalność redaktorsko-medialna).

Dla studentów II roku e-edytorstwa i technik redakcyjnych.

Laboratorium dla studentów III roku edytorstwa i technik redakcyjnych