Zajęcia seminaryjne zaczynające się w roku akad. 20/21r, w semestrze letnim.

Analiza ekonomiczno-finansowa, Kurs dla Kierunku Logistyka_3 rok_I st._stacjonarne

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznym analizy  oraz aspektami praktycznymi oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (metody, sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe).


Analiza ekonomiczno-finansowa, Kurs dla Kierunku Logistyka_3 rok_I st._niestacjonarne

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznym analizy  oraz aspektami praktycznymi oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (metody, sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe).


Analiza ekonomiczna, Kurs dla Kierunku Ekonomia_2 rok_I st._stacjonarne

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznym analizy oraz aspektami praktycznymi oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (metody, sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe).


W roku akademickim 2020/21 zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams w godzinach wg planu zajęć.
Materiały będą publikowane, jak dotychczas na Wirtualnym Kampusie UMCS.

Szczegółowe informacje o organizacji zajęć znajdują się w sekcji: Zasady zdalnego seminarium rok akad. 2020/21