Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznym analizy (metody, sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe).

Celem kursu jest zapoznane Studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.