Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznym analizy (metody, sprawozdania finansowe, wskaźniki finansowe).