W roku akademickim 2020/21 zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams w godzinach wg planu zajęć.

Materiały będą publikowane na Wirtualnym Kampusie UMCS.

Szczegółowe informacje o organizacji zajęć znajdują się w sekcji: Organizacja zajęć w roku akad. 2020/21

W roku akademickim 2020/21 zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams w godzinach wg planu zajęć.
Materiały będą publikowane na Wirtualnym Kampusie UMCS.

Szczegółowe informacje o organizacji zajęć znajdują się w sekcji: Organizacja zajęć w roku akad. 2020/21.

W roku akademickim 2020/21 zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams w godzinach wg planu zajęć.
Materiały będą publikowane, jak dotychczas na Wirtualnym Kampusie UMCS.

Szczegółowe informacje o organizacji zajęć znajdują się w sekcji: Zasady zdalnego seminarium rok akad. 2020/21

Forum dla seminarzystów.

Czat w godzinach seminarium.

Terminarz ustalony na początku semestru:

26-02-2020 r.; 11-03-2020 r.; 25-03-2020 r.; 01-04-2020 r.; 22-04-2020 r.; 06-05-2020 r.; 13-05-2020 r.; 20-05-2020 r.; 03-06-2020 r.; 10-06-2020 r.

Prace proszę przesyłać na e-mail. Będą sukcesywnie sprawdzane.