Wykład oraz teksty do analizy

  • Barbour R. Badania fokusowe, Warszawa 2011, s. 128- 151; 169-184.
  • Maison D. , Zogniskowane wywiady grupowe, Warszawa 2001, s. 73-122; 147-159.
  • Skoczylas Łukasz, Brzezińska Anna Weronika, Fabiszak Małgorzata (2016) Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 4, s. 56–77.

Zajęcia wprowadzą studentów w zagadnienia dotyczące związków między społeczeństwem a myśleniem. Omówione zostaną ogólne koncepcje tłumaczące, w jaki sposób czynniki społeczne i kulturowe wpływają na procesy poznawcze (m.in. Emila Durkheima, Eviatara Zerubavela, Arona Cicourela, Petera Bergera i Thomasa Luckmanna, Alfreda Schutza, Ervinga Goffmana), ale także szczegółowe zagadnienia związane z procesami myślowymi: społecznie konstruowanych klasyfikacji, identyfikacji, pamięci społecznej, symbolizacji oraz uwagi).