Przedmiot realizowany w Instytucie Socjologii, rok akademicki 2021/2022, semestr letni

Kierunek: I rok socjologii, studia I stopnia

Wykład: wymiar 15 godzin, zaliczenie z oceną 

Przedmiot realizowany w Instytucie Socjologii, rok akademicki 2021/2022, semestr letni

Kierunek studiów: Socjologia, II rok, studia I stopnia 

Forma zajęć:  wykład - 30 godzin; zaliczenie z oceną


Przedmiot realizowany w Instytucie Socjologii, rok akademicki 2021/2022

Kierunek studiów: Zarządzanie w politykach publicznych;
II rok, studia I stopnia 

Forma zajęć: 

wykład: 30 godzin; egzamin

konwersatorium: 30 godzin, zaliczenie na ocenę (realizacja przez inną osobę)


Seminarium doktoranckie 2019/2020; 2020/2021

Socjologia, studia III stopnia