Przedmiot realizowany w Instytucie Socjologii, rok akademicki 2020/2021

Kierunek studiów: Zarządzanie w politykach publicznych;
II rok, studia I stopnia 

Forma zajęć: 

wykład: 30 godzin; egzamin

konwersatorium: 30 godzin, zaliczenie na ocenę (20 godz. dr hab. J. Jezior; 10 godz. mgr K. Zabratańska)Przedmiot realizowany w Instytucie Socjologii

Rok akademicki 2020/2021 (semestr letni)

I rok socjologii, studia I stopnia

Wykład: wymiar 15 godzin (zaliczenie na ocenę)

Seminarium doktoranckie 2019/2020; 2020/2021

Socjologia, studia III stopnia