Celem zajęć jest wdrożenie  studentów do samodzielnego, kreatywnego myślenia, wykształcenia umiejętności twórczego zastosowania przekazywanej im w trakcie zajęć wiedzy w zakresie współczesnych modeli i technik konstruowania i analizy  przedsięwzięć gospodarczych polegających na tworzeniu bądź rozwoju firm, produktów, usług.  Znajomość i umiejętność posługiwania się wybranymi modelami i technikami prototypownia i analizy przedsięwzięć gospodarczych jest niezbędna dla zrozumienia podstawowych mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz stosowania racjonalnych przesłanek wyborów dokonywanych w kategoriach ekonomicznych w praktyce działalności gospodarczej. 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi właściwościami,  metodami projektowania oraz programowania prostych systemów wbudowanych, które wykonują zadania związane z akwizycją i przekazywaniem danych z czujników, z wykorzystaniem języków programowania wysokiego poziomu oraz  środowisk programistycznych  umożliwiających budowę tzw. aplikacji internetu reczy.  Przedmiot dostarcza również elemntarnej wiedzy z zakresu mechatroniki w celu rozumienia przemysłowego kontekstu zbierania danych.

Kurs podstawowy z Ekonomii dla studentów kierunku informatyka. Celem kursu jest prezentacja i wyjaśnienie podstawowych modeli i teorii ekonomicznych umożliwiających zrozumienie zachowań uczestnikółw życia gospodarczego i mechanizmów rynkowych.