Представяне по теми

 • Podstawy chemii teoretycznej (wykład on-line) - informacje ogólne

  Szczegółowy plan zajęć (CB I stopień 2 rok semestr 4):

  16.05.2022 (2 x 45 min.) godz. 13:00 – 14:30 (dr D. Nieckarz)  MS Teams

  23.05.2022 (2 x 45 min.) godz. 13:00 – 14:30 (dr D. Nieckarz)  MS Teams

  30.05.2022 (2 x 45 min.) godz. 13:00 – 14:30 (dr D. Nieckarz)  MS Teams

  06.06.2022 (2 x 45 min.) godz. 13:00 – 14:30 (dr D. Nieckarz)  MS Teams

  13.06.2022 (2 x 45 min.) godz. 13:00 – 14:30 (dr D. Nieckarz)  MS Teams


  • Spotkanie I (16.05.2022 godz. 13:00-14:30)

   Zajęcia organizacyjne. Przypomnienie i utrwalenie najważniejszych koncepcji leżących u podstaw mechaniki kwantowej - część I.

  • Spotkanie II (23.05.2022 godz. 13:00-14:30)

   Przypomnienie i utrwalenie najważniejszych koncepcji leżących u podstaw mechaniki kwantowej - część II. Metoda perturbacyjna - wstęp matematyczny.

  • Spotkanie III (30.05.2022 godz. 13:00-14:30)

   Zastosowanie metody perturbacyjnej do rozwiązywania równań kwadratowych z parametrem. Definicja perturbacji (zaburzenia), poprawka pierwszego i drugiego rzędu, metoda perturbacyjna pierwszego i drugiego rzędu. Wstęp do rachunku zaburzeń Rayleigha-Schrödingera.

  • Spotkanie IV (06.06.2022 godz. 13:00-14:30)

   Podstawy rachunku zaburzeń Rayleigha-Schrödingera. Zastosowanie rachunku zaburzeń Rayleigha-Schrödingera do rozwiązywania wybranych problemów chemii kwantowej.

  • Тази тема

   Spotkanie V (13.06.2022 godz. 13:00-14:30)

   Metoda wariacyjna. Rozwiązywanie wybranych problemów mechaniki kwantowej z zastosowaniem metody wariacyjnej.

   Przypominam, że mają Państwo możliwość oceny naszych zajęć za pośrednictwem ankiety studenckiej.