Kurs prowadzony w ramach konwersatorium z przedmiotu Psychologiczne aspekty obsługi turystów. Kurs przeznaczony dla studentów III roku turystyki i rekreacji -  studia stacjonarne licencjackie I stopnia  sp. organizacja i obsługa ruchu turystycznego

Semestr zimowy 2020/2021

mail: paulina.banaszkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl