Celem przedmiotu jest ukazanie podstawowych odmienności pomiędzy cywilizacją wschodnioazjatycką a zachodnią, wychodząc poza perspektywę "orientalizmu". Wpływają one na ocenę zjawiska władzy, państwa i stosunków międzynarodowych w Azji oraz cywilizacji pisma chińskiego. Zajęcia koncentrują się na analizie etnicznych, aksjologicznych i filozoficznych przesłanek życia politycznego i ekonomicznego w Azji Wschodniej.