Kurs poświęcony jest polityce zagranicznej Związku Australijskiego w jej kontekście historycznym instytucjonalnym i przedmiotowym. Ukazana zostanie jej ewolucja w sensie stopniowej emancypacji Australii w ramach imperium Wielkiej Brytanii oraz na arenie międzynarodowej. Przybliżone zostaną główne płaszczyzny polityki zagranicznej Australii (społeczno-polityczna, militarna i ekonomiczna) w zmieniających się warunkach geopolitycznych.