Warsztat coachingowy, którego celem jest pobudzenie kreatywności uczestników (oraz prowadzącego). Tak, kreatywność jest cechą wrodzoną! Moduł składa się z trzech sesji coachingowych prowadzonych z użyciem narzędzi multimedialnych poświęconych kolejno: (1) "mindset" - nastawienie, sposób myslenia, (2) zmiana, (3) lider. Każda sesja poprzedzona jest rozgrzewkami.