Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi materii o uporządkowanej budowie ( materiałów krystalicznych) oraz z metodą ich badania - dyfrakcją promieni rentgenowskich.