Celem kursu jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat projektowania systemów zarządzania organizacji w szczególności przedsiębiorstw. W szczególności studenci zdobędą wiedzę na temat: kontekstu projektowania systemów zarządzania, procedury projektowania, metod i technik stosowanych w trakcie poszczególnych faz projektowania oraz formy prezentacji wyników projektowania.