Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami pracy logopedycznej z osobami z niedosłuchem.

Kurs jest realizowany dla studentów II roku I stopnia logopedii z audiologią w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.