Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich.