Kurs pomocniczy dla przedmiotu Wstęp do psychologii poznawczej. Przeznaczony dla studentów kierunku kognitywistyka.

Semestr letni 2021/2022

Konwersatorium 30h

mail: paulina.banaszkiewicz@mail.umcs.pl