Kurs prowadzony w ramach zajęć z przedmiotu Psychologia osobowości - ĆWICZENIA, przeznaczony dla studentów II roku psychologii. 

Kurs w semestrze zimowym 2021/2022.