Celem kursu jest ukazanie specyfiki Azji regionu Pacyfiku przez pryzmat jej potencjału ekonomicznego, udziału Azji Wschodniej w regionalnym i globalnym podziale pracy, a także regionalnych modeli rozwoju gospodarczego.