Zadania wykonywane w ramach przedmiotu "Usługi i zasoby Internetu"