Zadania wykonywane w ramach przedmiotu "Organizacja i zarządzanie informacją"