Zadania wykonywane w ramach przedmiotu "Społeczeństwo informacji i wiedzy"