Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami dyfrakcyjnej analizy fazowej oraz z możliwościami zastosowania tej metody w identyfikacji faz , materiałów stosowanych w elementach zabytkowych