Kurs składać się będzie z dwóch części: krótkiej prezentacji zawierającej podstawowe i kluczowe dla przedmiotu informacje oraz części praktycznej (testu, ćwiczeń, pytań), na których wykonanie będą Państwo mieli 2 tygodnie. Materiały będą umieszczane w planowym dniu zajęć, czyli pierwsze pojawią się 19 marca. 

Kurs związany z wykładem Podstawy dziennikarstwa internetowego. 

Kurs on-line do zajęć z semiotyki. 

W każdy wtorek będę w tym miejscu zamieszczała materiały (np. zadania do wykonania, testy, pytania do tekstu, który należy przeczytać w danym tygodniu), a Państwa zadaniem będzie wykonać to, o co poproszę w ciągu tygodnia, do kolejnego wtorku. 

Kurs służy usprawnieniu komunikacji podczas przygotowywania prac magisterskich. Przygotowanie i referowanie rozdanych prac z zakresu metodologii odkładamy na kwiecień, a tymczasem proszę, aby każdy z Państwa raz w tygodniu przesyłał notatki z jednej pracy z bibliografii przygotowanej na zakończenie pierwszego semestru, niezbędnej do przygotowania rozdziału teoretycznego. Pracujemy w trybie:

jeden tydzień - jedna praca (artykuł, rozdział, książka z zakresu tematu pracy) - notatka

Kurs służy usprawnieniu komunikacji podczas przygotowywania prac magisterskich. Przygotowanie i referowanie rozdanych prac z zakresu metodologii odkładamy na kwiecień, a tymczasem proszę, aby każdy z Państwa raz w tygodniu przesyłał notatki z jednej pracy z bibliografii przygotowanej na zakończenie pierwszego semestru. Pracujemy w trybie:

jeden tydzień - jedna praca (artykuł, rozdział, książka z zakresu tematu pracy) - notatka

Kurs związany z przedmiotem Pamięć społeczna i kulturowa, przeznaczony dla I roku MSU kulturoznawstwa.