Kurs dla studentów I roku e-edytorstwa uczęszczających na zajęcia w ramach konwersatorium "Literatura i kultura w Internecie".

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem tekstów różnego rodzaju do publikacji.

Zajęcia dotyczą procesu przygotowania do druku publikacji, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych.  Przybliżają wszystkie etapy procesu wydawniczego.