Zajęcia dotyczą skutecznego posługiwania się głosem jako narzędziem pracy.