Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat aspektów psychologicznych i prawnych adopcji dzieci osieroconych oraz nabycie umiejętności organizowania działań o charakterze edukacyjnym i pomocowym wobec kandydatów na rodziców adopcyjnych. Studenci – na podstawie zdobywanej wiedzy - opracowują pisemnie bądź w formie prezentacji wybrane zagadnienie dotyczące omawianej problematyki adopcji zgodnie z zaproponowanym wykazem tematów.

Adopcja jednego dziecka nie zmieni całego świata,

ale dla jednego adoptowanego dziecka zmieni się cały świat.


Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat aspektów psychologicznych i prawnych adopcji dzieci osieroconych oraz nabycie umiejętności organizowania działań o charakterze edukacyjnym i pomocowym wobec kandydatów na rodziców adopcyjnych. Studenci – na podstawie zdobywanej wiedzy - opracowują pisemnie bądź w formie prezentacji wybrane zagadnienie dotyczące omawianej problematyki adopcji zgodnie z zaproponowanym wykazem tematów.

Adopcja jednego dziecka nie zmieni całego świata,

ale dla jednego adoptowanego dziecka zmieni się cały świat.