Kurs stworzony w celu odbycia zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Postępowanie cywilne - rok IV, prawo stacjonarne. 

Kurs stworzony w celu przeprowadzenia zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Organy administracji w postępowaniu upadłościowym w dniu 17 maja 2022r., godz. 9:00.

Kurs stworzony w celu przeprowadzenia zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Ustrój Organów Ochrony Prawnej na kierunku prawo, rok II,

Kurs stworzony w celu przeprowadzenia zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Postępowanie cywilne na kierunku prawo, rok IV, dla grup: III, IV, V