Celem przedmiotu specjalizacyjnego jest przedstawienie studentowi rozszerzonego spektrum zagadnień z zakresu chemii, którego będzie dotyczyła praca magisterska

Tematyka laboratorium jest ściśle związana z obszarem chemii, której będzie dotyczyła praca magisterska

Celem przedmiotu specjalizacyjnego jest przedstawienie studentowi rozszerzonego spektrum zagadnień z zakresu chemii, którego będzie dotyczyła praca magisterska

Seminarium:
Tematyka seminarium jest ściśle związana z obszarem chemii, której będzie dotyczyła praca magisterska tj. zagadnień związanych z właściwościami fizykochemicznymi surfaktantów i ich praktycznym wykorzystaniem.