Przedmiot ten ma na celu przybliżenie studentom regionu Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń bezpieczeństwa w tym regionie. Materiał dotyczący Ameryki Łacińskiej został podzielony na tematy z uwzględnieniem kryterium przedmiotowego stosowanego w typologii bezpieczeństwa.

1. Charakterystyka regionu Ameryki Łacińskiej pod kątem geopolitycznym.

2. Historia regionu Ameryki Łacińskiej.

3. Transformacja systemu bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej.

4. Polityczne i ideologiczne zagrożenia bezpieczeństwa.

5. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa.

6. Społeczne i kulturowe zagrożenia bezpieczeństwa.

7. Ekologiczne zagrożenia bezpieczeństwa.