Przyrodnicze, historyczne i społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki w Turcji. Dziedzictwo materialne imperium Hetytów. Królestwo Pontu. Bogactwo walorów turystycznych Kapadocji. Walory kulturowe wschodniej i południowo-wschodniej Turcji (Królestwo Armenii i Królestwo Komagenny). Walory kulturowe wybrzeża Morza Śródziemnego. Walory kulturowe wybrzeża Morza Egejskiego. Dwie stolice – Stambuł i Ankara.