Podczas wykładów studenci zapoznają się z najnowszymi dziejami Polski w XX i na początku XXI wieku. Przyswajają podstawową faktografię dotyczącą funkcjonowania państwa polskiego i jego obywateli w okresie poprzedzającym powstanie II RP, niepodległej Polski, wojny i okupacji, Polski ludowej, PRL i III RP. Największą wagę przywiązuje się do problematyki politycznej umocowanej w kontekście społecznym oraz gospodarczym. W trakcie wykładów prezentowane są przede wszystkim procesy polityczne, kryzysy społeczno-polityczne, a także najważniejsze nurty ideowo-polityczne oraz ich przedstawiciele.