Konwersatorium historia literatury rosyjskiej w semestrze letnim stanowi naturalną kontynuację zajęć z semestru zimowego - przedmiotem zajęć jest analiza i interpretacja wybranych utworów literatury rosyjskiej, tym razem z drugiej połowy XIX wieku.