Zaburzenia pedopsychiatryczne, zaburzenia odżywiania się

Zab. psychiczne wieku podeszłego; zab. zachowania wieku podeszłego

Historia i wyzwania psychiatrii; objawy psychopatologiczne; pedopsychiatria; zab. odżywiania się

1. Symptomatologia, etiopatogeneza, możliwości terapii, opisy przypadków schizofrenii.

2. Epidemiologia, fenomenologia, skutki, opisy przypadków depresji.

3. Typy, symptomatologia, epidemiologia, opisy przypadków zaburzeń dwubiegunowych.