Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z różnymi kategoriami informacji naukowej, które pozyskują i analizują archeolodzy. Integralną częścią kursu będzie praca z publikacjami naukowymi.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z:

- pojęciami dane, informacja i wiedza

- metodami pozyskiwania i weryfikacji informacji

- zagadnieniami związanymi z zarządzaniem informacją

Dodatkowo rozwijane będą umiejętności w zakresie:

- poszukiwania informacji

- metod przekazywania informacji naukowej

Konsultacje z wykorzystaniem funkcji videokonferencji BigBlueButtonBN.

wtorek 9.30-11.00

środa 9.30-11.00

Kontakt mailowy:
marcin.maciejewski@umcs.pl

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną kluczowe zagadnienia związane z technologiami mobilny:

  • pojęcie mobilności w naukach społecznych i kulturze,
  • technologie mobilne jako część Czwartej Rewolucji Przemysłowej,
  • specyfika użytkowników aplikacji mobilnych,
  • technologiczna specyfika współczesnego rynku rozwiązań mobilnych,
  • kluczowe pojęcia w rozwoju technologii mobilnych: Sharing economy, VR, IR, AI,
  • modele biznesowe tworzenia i rozwoju aplikacji mobilnych,
  • istotne etapy podczas projektowania aplikacji mobilnych,
  • metody analityki sukcesu/porażki aplikacji mobilnych,
  • kulturowy wymiar aplikacji mobilnych,
  • przyszłość rozwiązań mobilnych.

Integralną częścią zajęć będą ćwiczenia mające zaznajomić użytkowników z różnymi etapami projektowania i tworzenia aplikacji mobilnych.

Kurs dla studentów I roku Hiszpanistyki. Zajęcia skupione są na zaznajomieniu uczestników z narzędziami informatycznymi przydatnymi zarówno w trakcie studiów (w tym podczas przygotowywania prac licencjackich i magisterskich), jak również w pracy zawodowej:

1) oprogramowanie do edycji grafiki (Gimp i Inkscape),

2) aplikacje biurowe (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint),

3) narzędzia przydatne w pracy tłumacza - oprogramowanie CAT, OCR i platformy do tłumaczenia maszynowego,

4) zapoznanie z platformą Wordpress.