Cel kursu:
Celem kursu jest rozszerzenie znajomości leksyki specjalistycznej i kompetencji tłumaczenia polsko-ukraińskiego tekstów związanych z obsługą ruchu granicznego i turystycznego.

Uczestnicy kursu:
Studencki 3 roku 1 st kierunku Ukrainistyka

Cel kursu:
Celem kursu jest przyswojenie wiadomości z gramatyki historycznej języka ukraińskiego.

Uczestnicy kursu:
Studenci 2 roku 1 st. kierunku Ukrainistyka

Cel kursu:
Celem kursu jest zapoznanie z leksyką specjalistyczną i podnieisienie kompetencji tłumaczenia polsko-ukraińskiego tekstów związanych z obsługą ruchu granicznego i turystycznego.

Uczestnicy:
Studenci 2 roku 1 st. kierunku Ukrainistyka