Materiały uzupełniające pracę z podręcznikiem dla 3 roku Lingwistyki Stosowanej - język portugalski.

Najważniejsze informacje dot. historii, geografii i kultury Brazylii.

Najważniejsze zagadnienia z historii języka portugalskiego.